Vinduesudskiftning

Vi udfører både udskiftning og istandsættelse af vinduer og sålbænke. Vi har tilmed erfaring med dette på bygninger, der kræver særlige forhold med hensyn til støj og gener.

Se vores referencer nedenfor, for at se hvad vi tidligere har udført.

 

1340715880709Oehlenschlægersgade 37

Udskiftning af vinduer i beboelsesejendom i forbindelse med blandt andet facaderenovering.

 Læs mere »

 

1340715880709Frederiksberg Hospital

Udskiftning af 300 vindues- og dørpartier.

 Læs mere »

 

13599688924622Naviair, kontroltårn

I forbindelse med en gennemgribende renovering, er blandt andet vinduerne udskiftet.
Læs mere »

 

13407157594438Gentofte Hospital

Vinduesudskiftning udført etapevis i tre hovedentrepriser.

Læs mere »

Ihren eigentlichen www.bachelorschreibenlassen.com/ aufschwung nahm die sklaverei in rom im 2